Friday, 4 November 2011

Soalan-soalan Sejarah Kertas 2

Soalan-soalan berikut merupakan tugasan kepada para pelajar Tingkatan 6 Rendah SMKIS 2011. Para pelajar diminta untuk menyiapkan tugasan tersebut sepanjang musim cuti persekolahan pada akhir tahun ini.

Minggu 1:
Bincangkan kesan-kesan politik, ekonomi, dan sosial akibat daripada pendudukan Jepun di Tanah Melayu (1942-1945).

Minggu 2:
Pengisytiharan Darurat telah meninggalkan pelbagai kesan sosio-politik terhadap Tanah Melayu antara tahun 1948 hingga 1960. Bincangkan.

Minggu 3:
Bincangkan faktor-faktor yang menyatukan orang Melayu untuk menentang Malayan Union pada tahun 1946.

Minggu 4:
Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin pelbagai kaum dari tahun 1955 hingga tahun 1957 untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu.

No comments:

Post a Comment