Sunday, 13 January 2013

Soalan Latihan Sejarah Islam


Soalan Kertas 2 : Sejarah Islam
TEMA 1
1.1          Masyarakat Jahilliah
                Berikan takrif jahillliah
                Nyatakan  ciri-ciri jahilliah
                Berikan jangka masa Zaman Jahilliah
                Jelaskan struktur masyarakat jahilliah
1.2          Masyarakat Islam
                Huraikan konsep ummah
                Huraikan perkembangan masyarakat Islam selepas hijrah Nabi Muhammad ke Madinah
                Nyatakan perkembangan masyarakat Islam dalam zaman Khulafa Al Rasyidin
1.3          Sistem pemerintahan
                Berapakah fasal yang terdapat dalam Piagam Madinah
                Senaraikan fasal yang terkandung dalam Piagam Madinah
                Nyatakan peranan Piagam Madinah dalam pemerintahan di madinah
                Nyatakan struktur pemerintahan kerajaan Islam pada Zaman nabi Muhammad
1.4          Nyatakan latar belakang Nabi Muhammad
                Huraikan ciri-ciri kepimpinan nabi Muhammad
1.5          Apakah maksud Khalifah
                Nyatakan ciri-ciri khalifah
                Nyatakan kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khalifah Al Rasyidin
                Nyatakan kaedah pemilihan khalifah pada zaman kerjaan Bani Umayyah
                Nyatakan sumbangan khalifah berikut
                                a. Khalifah Abu Bakar
                                b. Khalifah Umar Alkhatab
                                c. Khalifah Umar Abdul Aziz
                                d. Khalifah Harun Al Rasyid
1.6          Nyatakan struktur  pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah pada zaman Khalifah          Al Rasyidin
                Nyatakan struktur  pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah pada zaman Kerajaan        Uthmaniyah-
                Nyatakan sistem pemerintahan Andalusia pada abad ke 13
                Nyatakan sistem pemerintahan Islam di India pada a bad ke 16 hingga ke 17
1.7          Jelaskan pengertian Jihad
                Senaraikan etika peperangan dalam Islam
                Nyatakan strategi peperangan pada Zaman Nabi Muhammad dan Khulafa Al Rasyidin
                Huraikan kepimpinan  dan sumbangan tokoh berikut:
                a.  Salehuddin  Al Ayyubi
                b. Sultan Muhammad  Al Fateh
1.8          Nyatakan bentuk perhubungan luar pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafa Al Rasyidin
                Namakan kerajaan-kerajaan asing yang menjalinkan hubungan diplomatik pada zaman                 Kahlifah Umar al Khattab