Monday, 1 October 2012

LAPORAN PERBELANJAAN UNIT SEJARAH SEPTEMBER 2012


LAPORAN PERBELANJAAN UNIT SEJARAH  SEPTEMBER 2012
            

             BAKI 2011                      :  RM  106.52
            PERUNTUKAN 1, 2012    :  RM  312.00
             PERUNTUKAN 2, 2012    :  RM    93.60
            JUMLAH                          :  RM  418.52
BIL
PERKARA/PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
JUMLAH(RM)
1.
  Perbelanjaan  penyelenggaraan  pintu 
85.47
2.
  Buku  rujukan

98.70
3.
  Fotokopi

42.00

JUMLAH PERBELANJAAN SEHINGGA SEPTEMBER

226.17

BAKI 2012

192.35

% PERBELANJAAN

54.04 %