Friday, 18 November 2011

Program Cuti Terancang (PCT) Sejarah Tamadun Dunia

Perhatian kepada pelajar Pra U SMKIS !! Sila jawap dalam bentuk esei penuh.
Soalan-soalannya ialah :

a) Perihalkan sejauh mana ketokohan Asoka membawa kepada pengukuhan empayar Maurya.

b) Bincangkan sumbangan Ibnu Majid dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.

c) Huraikan faktor-faktor kemunculan Srivijaya sebagai sebuah empayar yang unggul di nusantara.

d) Sungai dan laut adalah penting dalam pembentukan sesuatu tamadun. Berdasarkan contoh yang sesuai, bincangkan pernyataan tersebut.

e) Sejauh manakah penjelajahan dan penemuan Vasco de Gamma, Ferdinand Magellan, dan Christopher Columbus mempengaruhi transformasi ekonomi di Eropah dan di seluruh dunia.by : nitnot

No comments:

Post a Comment